Αρβανιτάκης Αλέξανδρος

Επίκουρος Καθηγητής

Βόντα Φίλια

Καθηγήτρια

Γιαννακάκης Νικόλαος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γρηγοριάδης Βασίλειος

Επίκουρος Καθηγητής

Δούκα Ευανθία

Επίκουρη Καθηγήτρια

Κανελλόπουλος Βασίλειος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Καραφύλλης Ιάσωνας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Καρώνη Χρυσηίς

Καθηγήτρια

Κοκκίνης Βασίλειος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Κολέτσος Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Κοντοκώστας Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής

Λουλάκης Μιχαήλ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Παπαπαντολέων Αντώνης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Σμυρλής Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Στεφανέας Πέτρος

Επίκουρος Καθηγητής