•  Βραβείο “Χρίστου Παπακυριακόπουλου” ( Βιογραφία )

Αφορά δύο φοιτητές/τριες από κάθε Σχολή του ΕΜΠ που συγκέντρωσαν την μεγαλύτερη βαθμολογία στα μαθηματικά του 1ου &  2ου έτους,  αντίστοιχα.

  •  Βραβείο “Γεωργίου Ν. Τζιαφέτα”

Αφορά το φοιτητή/τρια που έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στις δύο εξεταστικές περιόδους στο μάθημα “Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική” μεταξύ των φοιτητών όλων των Σχολών του ΕΜΠ.

  •  Βραβείο “Ιωάννη Χατσόπουλου”

Αφορά τη φοιτήτρια που έλαβε τον μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα της “Παραστατικής & Προβολικής Γεωμετρίας” ανεξάρτητα από το εξάμηνο που διδάσκεται το μάθημα (1o ή 3ο) ανάλογα με τη Σχολή.

  •  Υποτροφία “Νικολάου Κριτικού”

Αφορά το φοιτητή/τρια κάθε Σχολής που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο σύνολο των μαθημάτων “Μαθηματικών” σε δύο εξεταστικές περιόδους κατά το πρώτο έτος σπουδών του στη Σχολή του.

  1. Υποτροφία Νικολάου Ι. Κρητικού (2016-2017)