•  Βραβείο “Χρίστου Παπακυριακόπουλου” ( Βιογραφία )

Αφορά δύο φοιτητές/τριες από κάθε Σχολή του ΕΜΠ που συγκέντρωσαν την μεγαλύτερη βαθμολογία στα μαθηματικά του 1ου &  2ου έτους,  αντίστοιχα.

  •  Βραβείο “Γεωργίου Ν. Τζιαφέτα”

Αφορά το φοιτητή/τρια που έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στις δύο εξεταστικές περιόδους στο μάθημα “Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική” μεταξύ των φοιτητών όλων των Σχολών του ΕΜΠ.

  •  Βραβείο “Ιωάννη Χατσόπουλου”

Αφορά τη φοιτήτρια που έλαβε τον μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα της “Παραστατικής & Προβολικής Γεωμετρίας” ανεξάρτητα από το εξάμηνο που διδάσκεται το μάθημα (1o ή 3ο) ανάλογα με τη Σχολή.

  •  Υποτροφία “Νικολάου Κριτικού”

Αφορά το φοιτητή/τρια κάθε Σχολής που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο σύνολο των μαθημάτων “Μαθηματικών” σε δύο εξεταστικές περιόδους κατά το πρώτο έτος σπουδών του στη Σχολή του.