Μετά-Διδάκτορες

Email: drosou.kr(at)gmail.com

Τηλέφωνο: 

Γραφείο: 3.02

Σπουδές: Πτυχίο: Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Ε.Μ.Π. 2013
Διδακτορικό στην περιοχή της Στατιστικής, 2019.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 1) Στατιστικοί Σχεδιασμοί: Συνδυαστικοί Σχεδιασμοί, Βέλτιστοι Σχεδιασμοί, Εύρωστοι παραμετρικοί Σχεδιασμοί, Υπερκορεσμένοι Σχεδιασμοί, Σχεδιασμοί αποκριτικών επιφανειών
2) Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας: Εύρωστοι Παραμετρικοί Σχεδιασμοί, Off-line quality control-Μεθοδολογία Taguchi, On-line-quality control-Δείκτες ικανότητας-control charts
3) Ανάλυση δεδομένων: Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα Ανάλυση Δεδομένων Υψηλής διάστασης, Μέθοδοι Επιλογής Μεταβλητών, Εξελικτικοί Αλγόριθμοι και Metaheuristics, Data Mining-Machine learning techniques

Email: evpapa(at)hotmail.com

Τηλέφωνο: 

Γραφείο: 

Σπουδές: Πτυχίο: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ, 2012,
Μεταπτυχιακό στα Εφαρμοσμένα μαθηματικά, Σχολή ΕΜΦΕ ΕΜΠ, 2014,
Διδακτορικό στην περιοχή των Διαφορικών Εξισώσεων

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Διαφορικές Εξισώσεις, Μαθηματική Ανάλυση, Μη γραμμική ανάλυση

 

Email: kkaratapanis(at)gmail.com

Τηλέφωνο: 

Γραφείο: 1.28

Σπουδές: Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστημίου Αθηνών 2011.
Διδακτορικό στην περιοχή των πιθανοτήτων.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Θεμέλια Μηχανικής Μάθησης, Κυρτή Βελτιστοποίηση, Ασυμπτωτική Συμπεριφορά Δυναμικών Συστημάτων.

Email: lappa.angeliki(at)gmail.com

Τηλέφωνο: 210 772 1727

Γραφείο: 1.29

Σπουδές: ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ 2014,
Διδακτορικό στην περιοχή του Στατιστικού Έλεγχου Ποιότητας 2023

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Σχεδιασμός Πειραμάτων, Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα, Στατιτσική, Πιθανότητες

 

Email: vpanagakou(at)mail.ntua.gr

Τηλέφωνο: 3.02

Γραφείο: 

Σπουδές: Πτυχίο: Τμήμα Μαθηματικών, Ε.Κ.Π.Α.
Μεταπτυχιακό: Ειδίκευση στα Θεωρητικά Μαθηματικά, Ε.Κ.Π.Α.
Διδακτορικό: Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, ΕΜΠ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Προσεγγιστική Birkhoff-James ορθογωνιότητα σε γραμμικούς χώρους με νόρμα, Ορθογωνιότητα σε γραμμικούς χώρους με νόρμα, Αριθμητικό Πεδίο Πινάκων και Πολυωνυμικών Πινάκων, Σύνολα Εγκλεισμού Ιδιοτιμών.

Email: alsapl(at)mail.ntua.gr

Τηλέφωνο: 

Γραφείο: 1.26

Σπουδές: Πτυχίο: ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ,
Μεταπτυχιακό: ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ,
Διδακτορικό στην περιοχή του Στοχαστικού Λογισμού

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Στοχαστική Ανάλυση και Εφαρμογές, Οριακά θεωρήματα για στοχαστικές διαδικασίες, Αριθμητικά σχήματα για στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις .Αγορές ενέργειας και χρηματοοικονομικές αγορές

Email: dstergiopoulou(at)mail.ntua.gr 
dstergiop(at)math.uoa.gr

Τηλέφωνο:

Γραφείο: 0.01

Σπουδές: Πτυχίο στα Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2008-2012 (βαθμός: 9.47/10),
Μεταπτυχιακό στα Θεωρητικά Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2013-2015 (βαθμός: 9.44/10),
Διδακτορικό στα Θεωρητικά Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2016-2021 Τίτλος διατριβής: Ακέραιες επεκτάσεις μεταξύ hook Weyl προτύπων (βαθμός: ΄Αριστα)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Θεωρία αναπαραστάσεων αλγεβρικών ομάδων, Gorenstein ομολογική άλγεβρα

Email: kyriakosstratouras(at)mail.ntua.gr

Τηλέφωνο: 

Γραφείο: 

Σπουδές: Πτυχίο: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, ΕΜΠ 2015
Μεταπτυχιακό: ΔΠΜΣ “Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες”, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, ΕΜΠ 2017 Διδακτορικό στην περιοχή των Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Φασματικά Προβλήματα στην Αντίστροφη Θεωρία Σκέδασης , Ολοκληρωτικές Εξισώσεις , Συναρτησιακή ανάλυση και Θεωρία Τελεστών.