Υποψήφιοι Διδάκτορες

Email: elef.vasilopoulou(at)hotmail.com

Τηλέφωνο: 

Γραφείο: 

Σπουδές: Πτυχίο: Τμήμα Φ.Π.Ψ, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ 2008
Πτυχίο: Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 2014.
Μεταπτυχιακό στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 2017

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Προβλήματα συνοριακών τιμών ΜΔΕ. Αντίστροφα προβλήματα σκέδασης με χρήση στοχαστικού λογισμού.

Email: sgzampelis(at)gmail.com

Τηλέφωνο: 

Γραφείο: 

Σπουδές: Πτυχείο:ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ 2015,
Master:Heriot Watt Actuarial Science 2017.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μαθηματική Στατιστική, Στοχαστική Ανάλυση, Αναλογιστική Επιστήμη, Ανάλυση Ρίσκου

Email: dimzaf252(at)yahoo.gr

Τηλέφωνο: +30210 772 1856

Γραφείο: 1.21

Σπουδές: Πτυχιο ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ 2018

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Τεχνητή Νοημοσύνη, Δεοντικη Λογική, Προγραμματισμός

Email: hkan07(at)yahoo.gr

Τηλέφωνο: 

Γραφείο: 

Σπουδές: Πτυχίο: Τμήμα Μαθηματικών, Ε.Κ.Π.Α. 1997.
Πτυχίο: Πληροφορική, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ε.Α.Π. 2014.
Μεταπτυχιακό: Σπουδές Στην Εκπαίδευση, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ε.Α.Π. 2006.
Μεταπτυχιακό: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ε.Α.Π. 2018.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Θεωρία Σκέδασης ακουστικών, ηλεκτρομαγνητικών, ελαστικών και θερμοελαστικών κυμάτων.
Αντίστροφο Πρόβλημα σκέδασης.
Σκέδαση πάνω σε σημειακούς σκεδαστές.

 

Email: katsabakos(at)gmail.com

Τηλέφωνο:

Γραφείο:

Σπουδές: Πτυχίο: Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών , ΕΜΠ 2023 Διδακτορικό στην περιοχή των Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις , Αντίστροφα Προβλήματα , Μαθηματική Θεωρία Ελαστικότητας 

Email: ekatsanou(at)mail.ntua.gr

Τηλέφωνο: 

Γραφείο: 1.22

Σπουδές: Πτυχίο: Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθητικών και Φυσικών Επιστημών, Ε.Μ.Π. 2021

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Θεωρία Γραφημάτων, Απεικόνιση Γραφημάτων, Υπολογιστική Γεωμετρία, Απεικόνιση Δεδομένων.

Email: lambkor1996(at)gmail.com

Τηλέφωνο: 

Γραφείο: 

Σπουδές: Πτυχίο: Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστημίου Κρήτης 2018
Μεταπτυχιακό: Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστημίου Κρήτης 2020

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων για την επίλυση ΜΔΕ.

Email: tlabropoulos(at)mail.ntua.gr

Τηλέφωνο: 

Γραφείο: 1.25

Σπουδές: Πτυχίο: Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστημίου Κρήτης, 2019
Μεταπτυχιακό: Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες, Ανάλυση και Διαφορικές Εξισώσεις, ΕΜΠ, 2021

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μελέτη Συνοριακών Προβλημάτων στην Μηχανική του Συνεχούς Μέσου.

Email: cmastoura(at)mail.ntua.gr

Τηλέφωνο: 

Γραφείο: 1.25

Σπουδές: Πτυχίο: Σ.Ε.Μ.Φ.Ε., Ε.Μ..Π. 2019
Μεταπτυχιακό: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες”, Σ.Ε.Μ.Φ.Ε., Ε.Μ.Π. 2021

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις Αντίστροφα Προβλήματα Σκέδασης

Email: xristina.michailidou(at)gmail.com

Τηλέφωνο: 

Γραφείο: 

Σπουδές: Πτυχίο: τμήμα Μαθηματικών πανεπιστημίου Πατρών 2005
Μεταπτυχιακό : Σ.Ε.Μ.Φ.Ε., τομέας Μαθηματικών, Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες, 2010
Μεταπτυχιακό: Πανεπιστήμιο Πατρών και Λευκωσίας, Ειδική αγωγή και εκπαίδευση, 2018

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Αριθμητικό πεδιο πινάκων και πολυωνύμικων πινάκων. Χώρος εγκλεισμου (σύνολα τύπου Gershgorin) πινάκων και πολυωνύμων πινάκων. Φασματική ανάλυση και κανονικές μορφές πολυωνυμικων πινάκων.

Email: gpitsiladis(at)mail.ntua.gr

Τηλέφωνο: 

Γραφείο: 

Σπουδές: Πτυχίο: Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Ε.Μ.Π. 2016
Μεταπτυχιακό: Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά, Ε.Κ.Π.Α & Ε.Μ.Π.  2019

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μαθηματική Λογική στην Πληροφορική.

Email: billpap(at)mail.ntua.gr

Τηλέφωνο: 

Γραφείο: 1.17

Σπουδές: Πτυχίο: Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστημίου Πατρών 2017
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: Τμήμα Μαθηματικών, Ε.Κ.Π.Α. 2019

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Αριθμητική Επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων.
 Βέλτιστος Έλεγχος

Email: p_paraschis(at)mail.ntua.gr

Τηλέφωνο:

Γραφείο: 1.27

Σπουδές: Προπτυχιακές σπουδές: Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης 2019
Μεταπτυχιακές σπουδές: ΔΠΜΣ Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και στη Χρηματοοικονομική, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2021

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Αριθμητική Ανάλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων

Email: tzoumg(at)mail.ntua.gr

Τηλέφωνο: 

Γραφείο: 1.29

Σπουδές: Προπτυχιακό : Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
Μεταπτυχιακό : Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μπεϋζιανή Στατιστική, Επιλογή μεταβλητών, Γραμμικά μοντέλα, Βιοστατιστική, Πιθανότητες, Μαθηματική Στατιστική, Στοχαστικές Ανελίξεις.

 

Email: nataliatz99(at)gmail.com

Τηλέφωνο: 

Γραφείο: 1.28

Σπουδές: Πτυχίο: Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ 2021
Μεταπτυχιακό: Θεωρητικά Μαθηματικά, ΕΚΠΑ 2023

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Κυρτή Ανάλυση, Θεωρία Μέτρου, Θεωρία Πιθανοτήτων.

Email: tsantilas(at)mail.ntua.gr

Τηλέφωνο: +30210 772 1856

Γραφείο: 1.21

Σπουδές: Πτυχίο Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Μεταπτυχιακό στα Μαθηματικά, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Άλγεβρα, Θεωρία Κατηγοριών