Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Τομέας Μαθηματικών
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου – Κτίριο Ε
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
15780 Ζωγράφου
Διευθυντής Τομέα Μαθηματικών : Καθ. Συμβώνης Αντώνιος  (τηλ : 210-772 3199 , Γραφείο 3.18 , 3ος Όροφος, Κτίριο Ε)
Γραμματεία (Ισόγειο κτιρίου Ε) : Tηλ. 2107721744 – 2107721748 – 2107723291 ( 8:30 π.μ. – 15:00 μ.μ.)
Fax : 210-7721775 / E-mail γραμματείας : tomeas@math.ntua.gr