Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Τομέας Μαθηματικών
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου – Κτίριο Ε
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
15780 Ζωγράφου
Διευθυντής Τομέα Μαθηματικών : Καθ. Λουλάκης Μιχαήλ   (τηλ : 210-772 1689 , Γραφείο 2.03 , 2ος Όροφος, Κτίριο Ε)
Γραμματεία (Ισόγειο κτιρίου Ε) : Tηλ. 2107721744 – 2107721748 – 2107723291 ( 8:30 π.μ. – 15:00 μ.μ.)
Fax : 210-7721775 / E-mail γραμματείας : tomeas(at)math.ntua.gr