Λουλάκης Μιχαήλ

Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Στοχαστική Ανάλυση & Εφαρμογές

Σπουδές

  • 1990-1995: Diploma in Electrical Engineering, TU Athens
  • 1996-1998: Master of Science in Mathematics, Courant Institute, New York University
  • 1998-2001: PhD in Mathematics, Courant Institute, New York University

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Stochastic Analysis
  • Interacting Particle Systems
  • Large Deviations Theory