Το εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών (PCLAB) του Τομέα Μαθηματικών, αποτελείται από 34 Η/Υς ,  Dell Optiplex 990.

Στο PCLAB, διδάσκονται εργαστηριακά μαθήματα του Τομέα μαθηματικών, όπως “Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας”, “Γραμμικά Μοντέλα & Σχεδιασμοί”, “Επιχειρησιακή Έρευνα”, “Αριθμητική Ανάλυση Ι & ΙΙ”, “Ανάλυση Παλινδρόμησης”, “Μοντέλα Αξιοπιστίας & Επιβίωσης”, “Λογισμικό”, “Μπευζιανή Στατιστική”, “Ανάλυση Δεδομένων με Η/Υ” κ.α.

Για τις ανάγκες των παραπάνω μαθημάτων, γίνεται χρήση σύγχρονου λογισμικού όπως : “Matlab”, “Maxima”, “Octave”, “MiniTab”, “R”, “GeoGebra”, “WinBugs”, “BlueJ”, “SciLab” κ.α.

Για την διαθεσιμότητα του Εργαστηρίου, δείτε τον σύνδεσμο : “Διαθεσιμότητα του PCLAB”.