Εργαστήριο – PC LAB

Το εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών (PCLAB) του Τομέα Μαθηματικών, αποτελείται από 34 Η/Υς ,  Dell Optiplex 990.

Στο PCLAB, διδάσκονται εργαστηριακά μαθήματα του Τομέα μαθηματικών, όπως «Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας», «Γραμμικά Μοντέλα & Σχεδιασμοί», «Επιχειρησιακή Έρευνα», «Αριθμητική Ανάλυση Ι & ΙΙ», «Ανάλυση Παλινδρόμησης», «Μοντέλα Αξιοπιστίας & Επιβίωσης», «Λογισμικό», «Μπευζιανή Στατιστική», «Ανάλυση Δεδομένων με Η/Υ» κ.α.

Για τις ανάγκες των παραπάνω μαθημάτων, γίνεται χρήση σύγχρονου λογισμικού όπως : «Matlab», «Maxima», «Octave», «MiniTab», «R», «GeoGebra», «WinBugs», «BlueJ», «SciLab» κ.α.

Για την διαθεσιμότητα του Εργαστηρίου, δείτε τον σύνδεσμο : «Διαθεσιμότητα του PCLAB».