Πληροφορίες για τους φοιτητικούς μαθηματικούς διαγωνισμούς

Ο Τομέας Μαθηματικών ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε διεθνείς μαθηματικούς διαγωνισμούς φοιτητών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στον πιο κάτω σύνδεσμο:

http://www.math.ntua.gr/~dkodokostas/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF