Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Θέσεων Μελών ΔΕΠ.

Προκηρύξεις υποψηφίων διδακτόρων.

Λοιπές Προκηρύξεις.

 

Βραβεία Ιδρύματος «Δ.Χωραφά».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Δ. ΧΩΡΑΦΑ» ΕΤΟΥΣ 2017 Το Ίδρυμα «Δ. Χωραφά» ενδιαφέρεται να χορηγήσει για το έτος 2017 ...
Read More

Προκήρυξη υποτροφίας για Υ.Δ. από το κληροδότημα Χ. Παπακυριακόπουλου

Προκήρυξη υποτροφίας για Υ.Δ. από το κληροδότημα Χ. Παπακυριακόπουλου. Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στη Γραμματεία της Σχολής 23/12/2016. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ...
Read More

Προκήρυξη 10 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων του Τομέα Μαθηματικών της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε.

Προκήρυξη 10 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων του Τομέα Μαθηματικών της  Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. Περισσότερα ...
Read More