Προκηρύξεις Θέσεων Μελών ΔΕΠ.

Προκηρύξεις υποψηφίων διδακτόρων.

Λοιπές Προκηρύξεις.

 

Βραβεία του Ιδρύματος «Δ. ΧΩΡΑΦΑ» έτους 2019

Το Ίδρυμα «Δ. Χωραφά» θα χορηγήσει για το έτος 2019 δύο βραβεία ύψους $5.000 το καθένα σε υποψήφιους διδάκτορες και ...
Read More

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δεκαπέντε (15) θέσεις υποψήφιων διδακτόρων σε γνωστικά ακτικείμενα των Τομέων Μαθηματικών και Α.Κ.Ε.Δ. της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε ...
Read More

Προκήρυξη Παπακυριακόπουλου 2017-2018

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. του ΕΜΠ κατά την από 30/11/2017 συνεδρίαση της, αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) υποτροφίας ...
Read More

Προκήρυξη Υποψηφίων Διδακτόρων 2017

Προκήρυξη 10 θέσεων ΥΔ του Τομέα καθώς και η αίτηση που πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Σχολής. Λήξη υποβολής ...
Read More

Προκήρυξη Παπακυριακόπουλου 2017

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. του ΕΜΠ κατά την από 15/06/2017 συνεδρίαση της, αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) υποτροφίας ...
Read More

Προκήρυξη νέων θέσεων υποτροφιών ΕΛΚΕ για υποψήφιους Διδάκτορες της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.

Η Σχολή του Ε.Μ.Π. , με απόφαση της από 23-02-2017 συνεδρίαση της Γενικής Συνελευσης της Σχολής, προκηρύσσει μία (1) νέα ...
Read More

Βραβεία Ιδρύματος “Δ.Χωραφά”.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Δ. ΧΩΡΑΦΑ» ΕΤΟΥΣ 2017 Το Ίδρυμα «Δ. Χωραφά» ενδιαφέρεται να χορηγήσει για το έτος 2017 ...
Read More

Προκήρυξη υποτροφίας για Υ.Δ. από το κληροδότημα Χ. Παπακυριακόπουλου

Προκήρυξη υποτροφίας για Υ.Δ. από το κληροδότημα Χ. Παπακυριακόπουλου. Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στη Γραμματεία της Σχολής 23/12/2016. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ...
Read More

Προκήρυξη 10 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων του Τομέα Μαθηματικών της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε.

Προκήρυξη 10 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων του Τομέα Μαθηματικών της  Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. Περισσότερα ...
Read More