Προκήρυξη δύο θέσεων υποτροφίων μεταδιδακτορικής έρευνας στον Τομέα Μαθηματικών της ΣΕΜΦΕ χρηματοδοτούμενης από το κληροδότημα Χ. Παπακυριακόπουλου.

Προκήρυξη (pdf).