Κατά τη μακρόχρονη ιστορία του Ε.Μ.Π., η υψηλής στάθμης μαθηματική παιδεία θεωρήθηκε απαραίτητη για τη σωστή εκπαίδευση των μηχανικών.  Έτσι, ανέκαθεν στο Ε.Μ.Π. τα Μαθηματικά προσέφεραν όχι μόνο ένα απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων, αλλά και γενικότερα διαμόρφωναν την επιστημονική κατάρτιση των διπλωματούχων του Ιδρύματος. Από το  ιδρυτικό διάταγμα του 1836 διαφαίνεται ο σημαντικός ρόλος των Μαθηματικών, ως βασικού εργαλείου της τεχνολογικής ανάπτυξης, τόσο με τη δυναμική της θεωρίας τους, όσο και με τον πλούτο των εφαρμογών τους. Ο συγκερασμός αυτών των δύο στόχων, δηλαδή της εκπαίδευσης ικανών μηχανικών και της παροχής μαθηματικής παιδείας υψηλού επιπέδου, αποτέλεσε το κατά το πρότυπο της γαλλικής Πολυτεχνικής Σχολής πλαίσιο στο οποίο άρχισε να λειτουργεί το Ε.Μ.Π. παράλληλα με τα άλλα ευρωπαϊκά Πολυτεχνεία. Διαπρεπείς μαθηματικοί διαμόρφωσαν και θεράπευσαν ένα υψηλού επιπέδου πρόγραμμα μαθηματικών σπουδών που εκτός του ότι εξόπλιζε όλους του φοιτητές με γνώσεις κατάλληλες για τεχνολογικές εφαρμογές, αποτέλεσε και πόλο έλξης φοιτητών που στη συνέχεια έγιναν οι ίδιοι διακεκριμένοι μαθηματικοί. Ο Τομέας Μαθηματικών συνεχίζει αυτήν την παράδοση και σήμερα, εκπαιδεύοντας τους φοιτητές της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. (με 60 περίπου μαθήματα) αλλά και των υπολοίπων Σχολών του Ε.Μ.Π. (με 50 περίπου μαθήματα), παρέχοντας τους μαθηματική παιδεία υψηλού επιπέδου.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. και η ύλη των αντίστοιχων μαθημάτων περιγράφονται λεπτομερώς στον Οδηγό Σπουδών της Σχολής :

Οδηγός Σπουδών (pdf)

Οδηγός Σπουδών (html)

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2020 – 2021 (pdf)