Προπτυχιακή

Προπτυχιακές Σπουδές

 ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μάθημα Ώρες Εξάμηνο Τμήμα Διδάσκοντες Ώρες
Μαθηματική ανάλυση Ι 5 1 Ι. Σαραντόπουλος, Β. Κανελλόπουλος 3 , 2
Αναλυτική Γεωμετρία και Γραμμική Άλγεβρα 5 1 Σ. Λαμπροπούλου, Α. Φελλούρης 3 , 2
Γεωμετρικές Τεχνικές Σχεδιάσεις 3 1 Δ. Κοντοκώστας 3
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 4 1 Α. Συμβώνης, Π.Στεφανέας 1,1,8+6
Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές 4 2 Π. Ψαρράκος 4
Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ 4 2 Β. Κανελλόπουλος 4
Λογισμικό για Μαθηματικά και Φυσική 2 2 Κ. Χρυσαφίνος 2+1
Σχεδίαση – Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής 4 2 Α. Συμβώνης, Π.Στεφανέας 1,1,8+6
Μαθηματική Ανάλυση ΙΙΙ 4 3 Ι. Γάσπαρης, Γ. Σμυρλής 2,2
Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις 4 3 Κ. Κυριάκη, Δ. Γκιντίδης 2,2
Αριθμητική Ανάλυση Ι και Εργαστήριο + Εργαστήριο (6 ομάδες x2) 5+2, 14 3 Ι. Κολέτσος, Μεταπτυχιακοί 2,2
Μιγαδική Ανάλυση 4 4 Ι. Σαραντόπουλος, Β. Κανελλόπουλος 2,2
Μερικές Διαφορικές εξισώσεις 3 4 Κ. Κυριάκη, Α. Χαραλαμπόπουλος 2,2
Εφαρμοσμένη Στατιστική 4 4 Φ. Βόντα 4
Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού 5 4 Α-Β Κ. Σιέττος, Κ. Αναγνωστόπουλος 4,4
Θεμελιώδη Θέματα Επιστήμης ΗΥ (ΝΕΟ) 4 5 Α. Παγουρτζής 4
Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα 4 5 Κ. Χρυσαφίνος 4
Δυναμικά Συστήματα 4 5 Ν. Σταυρακάκης, Ι. Καραφύλλης 2,2
Θεωρία Συνόλων 4 5 Α. Αρβανιτάκης 2,2
Άλγεβρα και Εφαρμογές 4 5+7 Σ. Λαμπροπούλου 4
Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων 4 5 Χ. Κουκουβίνος 4
Διακριτά Μαθηματικά 4 5 Π. Στεφανέας 4
Πιθανότητες 4 5 Μ. Λουλάκης 4
Πραγματική Ανάλυση 4 6 Α. Αργυρός 4
Μαθηματική Στατιστική 4 6 Δ. Φουσκάκης 4
Ανάλυση Δεδομένων με Η/Υ 4 6 Δ. Φουσκάκης 4
Στοχαστικές Ανελίξεις 4 6 Μ. Λουλάκης 4
Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ (ΝΕΟ) 4 6 Δ. Γκιντίδης 4
Ανάλυση Πινάκων – Εφαρμογές 4 6 Π. Ψαρράκος 4
Αυτόματα και Τυπικές Γραμματικές 4 6 Α. Παγουρτζής 4
Βελτιστοποίηση 4 6 Κ. Χρυσαφίνος 4
Δομές Δεδομένων + (2 ομάδες) 4 6 Α. Συμβώνης 4
Διδακτική των Μαθηματικών 4 6 Π.Δ.407 4
Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ και Εργαστήριο (1 ώρα) 4 7 Κ. Χρυσαφίνος 4
Συναρτησιακή Ανάλυση Ι 4 7 Α. Αργυρός 4
Οικονομικά Μαθηματικά 4 7 Ι. Πολυράκης 4
Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης 4 7 Ι. Σαραντόπουλος 4
Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα +(1 ώρα εργ.) 4 7 Ι. Κολέτσος 4
Ολοκληρωτικές Εξισώσεις και Εφαρμογές 4 7 Καθηγητής Τομέα Μηχανικής 4
Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα 4 7 Α. Συμβώνης 4
Θεωρία Πιθανοτήτων 4 7 Β. Παπανικολάου + Μεταπτυχιακός 4
Ανάλυση Παλινδρόμησης + Εργαστήριο 4,20 7 Χ. Καρώνη + Μεταπτυχιακοί 4,20
Δειγματοληψία 4 7 Φ. Βόντα 4
Βέλτιστος Έλεγχος 4 8 Ι. Τσινιάς 4
Συναρτησιακή Ανάλυση ΙΙ 4 8 Ν. Παπαγεωργίου 4
Ανάλυση Χρονοσειρών 4 8 Δεν θα διδαχθεί το 2016-17
Γραμμικά Μοντέλα και Σχεδιασμοί + Εργαστήριο 4 8 Χ. Κουκουβίνος 4
Θεωρία Γραφημάτων 4 8 Α. Συμβώνης 4
Μιγαδική Ανάλυση ΙΙ (ΝΕΟ) 4 8 Ι. Σαραντόπουλος 4
Αριθ. Μέθοδοι ΜΔΕ 4 8 Ι. Κολέτσος 4
Θεωρία Τελεστών 4 8 Ν. Παπαγεωργίου, Ν. Γιαννακάκης 2,2
Μαθηματική Προτυποποίηση 4 8 Ι. Καραφύλλης 4
Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών 4 8 Δεν θα διδαχθεί το 2016-17 4
Διαφορική Γεωμ. Καμπύλων και Επιφανειών 4 8 Ι. Πολυράκης, Δ. Κοντοκώστας 2,2
Άλγεβρα ΙΙ 4 8 Δεν θα διδαχθεί το 2016-17
Οικονομετρία (ΝΕΟ) 4 8 Δεν θα διδαχθεί το 2016-17
Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 4 8 Π. Στεφανέας,Β. Τζαμαρίας 2,2
Μαθηματική Λογική 4 8 Π. Στεφανέας 4
Εφαρμογές της Λογικής στη Πληροφορική 4 8 Π. Στεφανέας 4
Θέματα Άλγεβρας 3 8 Δεν θα διδαχθεί το 2016-17
Μοντέλα Υπολογισμού 4 8 Α. Παγουρτζής (Α. Καθηγητής ΣΗΜΜΥ) 4
Θεωρία Αριθμών 4 8 Δεν θα διδαχθεί το 2016-17
Μαθηματική Χρηματοοικονομική Θεωρία 4 8 Ι. Πολυράκης 4
Αξιοπιστία Συστημάτων (ΝΕΟ) 4 8 Δεν θα διδαχθεί το 2016-17
Αλγοριθμική Γεωμετρία 4 8 Δεν θα διδαχθεί το 2016-17
Σχεδίαση και ανάλυση συστημάτων ελέγχου 4 9 Ι. Τσινιάς, Ι. Καραφύλλης 2,2
Μη Γραμμική Ανάλυση 4 9 Ν. Παπαγεωργίου 4
Κρυπτογραφία και πολυπλοκότητα 4 9 Α. Παγουρτζής (Α. Καθηγητής ΣΗΜΜΥ) 4
Εισαγωγή στις τεχνολογίες του διαδικτύου 4 9 Βενιέρης 4
Θέματα Ανάλυσης 4 9 Σ. Αργυρός 4
Μοντέλα Αξιοπιστίας και επιβίωσης 4 9 Χ. Καρώνη 4
Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Στατιστική 4 9 Δεν θα διδαχθεί το 2016-17
Στατιστικός έλεγχος ποιότητας (ΝΕΟ) 4 9 Χ. Κουκουβίνος 4
Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις και Εφαρμογές 4 9 Δεν θα διδαχθεί το 2016-17
Θέμα 2 9 Δ. Γκιντίδης
Στατιστική Ανάλυση και Εξόρυξη Δεδομένων (ΝΕΟ) 4 9 Δεν θα διδαχθεί το 2016-17
Τοπολογία και εφαρμογές 4 9 Δεν θα διδαχθεί το 2016-17
Αρμονική Ανάλυση (ΝΕΟ) 4 9 Δεν θα διδαχθεί το 2016-17
Ιστορία των Μαθηματικών 2 9 Π. Στεφανέας 4
Δίκτυα επικοινωνιών (Μ) 4 9 Μήτρου – Θεολόγου 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μάθημα Ώρες Εξάμηνο Τμήμα Διδάσκοντες Ώρες
Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 5 1 Α+Β (Α) Θ. Ρασσιάς, (B) Ν. Γιαννακάκης 5
Γραμμική Άλγεβρα 4 1 Α+Β (Α) Α. Φελλούρης, (B) Π. Ψαρράκος 5
Μαθηματική Ανάλυση-Συναρτήσεις πολλών Μεταβλητών-Διανυσματική Ανάλυση 5 2 Α+Β (Α) Θ. Ρασσιάς, (B) Ν. Γιαννακάκης 5
Διαφορικές Εξισώσεις + ΜΔΕ 6 2 Α+Β (Α) Ν. Σταυρακάκης, (B) Α. Χαραλαμπόπουλος 6
Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστικής 5 3 Α+Β (Α) Μ. Λουλάκης, (B) Β. Παπανικολάου 5
Αριθμητική Ανάλυση 4 4 Α+Β (Α) Β. Κοκκίνης, (B) Ι. Κολέτσος 2
Μιγαδικές συναρτήσεις 4 4 Γ. Σμυρλής 4
Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων 4 6 Β. Κοκκίνης 4
Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης 3 7 Ι. Σαραντόπουλος 0
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά -Λογισμός Μεταβολών 4 8 Ι. Τσινιάς 0
Θεωρία Γραφημάτων με Εφαρμογές στην Πληροφορική 3 8 Α. Συμβώνης 0
Ανάλυση Χρονοσειρών 4 8 Δεν θα διδαχθεί το 2016-17 4
Εφαρμογή της Λογικής στην Πληροφορική 4 8 Π. Στεφανέας 4

 
 
 
 

 ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μάθημα Ώρες Εξάμηνο Τμήμα Διδάσκοντες Ώρες
Μαθηματική Ανάλυση Ι 4 1 Α+Β (Α) Ι. Τσινιάς, (B) Γ. Σμυρλής 4
Γραμμική Άλγεβρα 3 1 Α+Β (Α) Α. Φελλούρης, (B) Σ. Λαμπροπούλου 3
Παραστατική και Προβολική Γεωμετρία 5 1 Δ. Κοντοκώστας 5
Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ 5 2 Α+Β (Α) Α. Φελλούρης, (Β) Ι. Τσινιάς 4
Διαφορικές Εξισώσεις (Μαθηματικά ΙΙΙ) 4 3 Α+Β (Α) Ι. Πολυράκης, (B) Δ. Γκιντίδης 2
Αριθμητική Ανάλυση 4 3 Ε. Γεωργούλης 4
Πιθανότητες -Στατιστική 4 4 Α+Β (Α) Δ. Φουσκάκης, (B) Φ. Βόντα 2
Προχωρημένη Αριθμ. Ανάλυση 3 5 Ε. Γεωργούλης 3
Μιγαδικές + Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις 4 4 Α+Β (Α) Κ. Κυριάκη, (B) Δ. Γκιντίδης 2

 
 
 
 

 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μάθημα Ώρες Εξάμηνο Τμήμα Διδάσκοντες Ώρες
Μαθηματικά Α1 (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 3 1 Α+Β (Α) Ι. Γάσπαρης, (B) Γ. Σμυρλής 4
Μαθηματικά Α2 (Γραμ Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία) 3 1 Α+Β (Α) Π. Ψαρράκος, (Β) Α. Φελλούρης & Α. Καραμολέγκος 3
Μαθηματικά Β 4 2 (Α) Ι. Γάσπαρης, (Β) Α. Φελλούρης & Α. Καραμολέγκος 5
Μαθηματικά Γ (Διαφορικές Εξισώσεις) 5 3 Ν. Σταυρακάκης 5
Μαθηματικά Δ 2 4 Ν. Σταυρακάκης 2

 
 
 
 

 ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μάθημα Ώρες Εξάμηνο Τμήμα Διδάσκοντες Ώρες
Μαθηματική Ανάλυση Ι (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 4 1 Α+Β (Α) Ι. Γάσπαρης, (B) Β. Κανελλόπουλος 4
Γραμμική Άλγεβρα 3 2 Ι. Καραφύλλης 3
Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ (Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών) 4 2 Α+Β (Α) Ι. Γάσπαρης, (B) Θ. Ρασσιάς 2
Μαθηματικά ΙΙΙ 4 3 Κ. Κυριάκη 4
Μαθηματικά ΙV (Στατιστική) 2 4 Χ. Κουκουβίνος 2

 
 
 
 

 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

Μάθημα Ώρες Εξάμηνο Τμήμα Διδάσκοντες Ώρες
Μαθηματικά Ι 6 1 Α+Β (Α) Α. Αρβανιτάκης, (Β) Α. Καραμολέγκος A2, B4
Μαθηματικά ΙΙ 6 2 Α+Β (Α) Ι. Καραφύλλης, (Β) Α. Καραμολέγκος Α4, Β2
Μαθηματικά ΙΙΙ 5 3 Ε. Δούκα 5
Μαθηματικά ΙΙΙ 4 3 Κ. Κυριάκη 4
Αριθμητική Ανάλυση 4 3 Β. Κοκκίνης 4
Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική 4 4 Χ. Καρώνη 4

 
 
 
 

 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μάθημα Ώρες Εξάμηνο Τμήμα Διδάσκοντες Ώρες
Μαθηματική Ανάλυση Ι (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 4 1 Ν. Παπαγεωργίου 4
Γραμμική Άλγεβρα & Αναλυτική Γεωμετρία 4 1 Π. Ψαρράκος 4
Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ (Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών & Διανυσματική Ανάλυση) 6 2 Α+Β Α. Αρβανιτάκης, Α. Καραμολέγκος Α4,Β2
Συν. Διαφ. Εξισώσεις Μιγ. Συναρτήσεις 5 3 Α+Β (Α) Α Χαραλαμπόπουλος,(Β) Ε. Δούκα Α2,Β3
Αριθμητική Ανάλυση και Εργαστήριο 6 3 Β. Κοκκίνης+ Μεταπτυχιακοί 4
Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής – Εφαρμογές στο θαλάσσιο περιβάλλον. (Συνδι/λία με Ναυπηγούς) 6 3 Α+Β (A) Β. Παπανικολάου (Β) Αθανασούλης Α2, Β1
Μ.Δ.Ε. και Προβλήματα Συνοριακών Τιμών 5 3 Α+Β (A) Κ. Κυριάκη(B) Α. Χαραλαμπόπουλος Α3, Β2
Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ 3 8 Β. Κοκκίνης 3

 
 
 
 

 ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μάθημα Ώρες Εξάμηνο Τμήμα Διδάσκοντες Ώρες
ΜΜαθηματική Ανάλυση 5 1 Β. Κανελλόπουλος 5
Γραμμική Άλγεβρα & Αναλυτική Γεωμετρία 4 1 Ν. Γιαννακάκης 4
Παραστατική Γεωμετρία 4 1 Δ. Κοντωκόστας 4
Διαφορικές Εξισώσεις + Μιγαδικές 4 2 Ε. Δούκα 4
Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική 4 2 Φ. Βόντα 4
Διαφορική Γεωμετρία 4 3 Α+Β (Α) Ι. Πολυράκης (Β) Α. Καραμολέγκος Α0, Β4
Αριθμητική Ανάλυση 4 3 Α+Β (A) Ι. Κολέτσος(B) Κ. Χρυσαφίνος Α2, Β2
Προβολική Γεωμετρία 3 2 Δ. Κοντοκώστας 4

 
 
 
 

 ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μάθημα Ώρες Εξάμηνο Τμήμα Διδάσκοντες Ώρες
Μαθηματική Ανάλυση 5 1 Β. Κανελλόπουλος 5
Γραμμική Άλγεβρα & Αναλυτική Γεωμετρία 4 1 Ν. Γιαννακάκης 4
Παραστατική Γεωμετρία 4 1 Δ. Κοντωκόστας 4
Διαφορικές Εξισώσεις + Μιγαδικές 4 2 Ε. Δούκα 4
Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική 4 2 Φ. Βόντα 4
Διαφορική Γεωμετρία 4 3 Α+Β (Α) Ι. Πολυράκης (Β) Α. Καραμολέγκος Α0, Β4
Αριθμητική Ανάλυση 4 3 Α+Β (A) Ι. Κολέτσος(B) Κ. Χρυσαφίνος Α2, Β2
Προβολική Γεωμετρία 3 2 Δ. Κοντοκώστας 4

 
 
 
 

 ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μάθημα Ώρες Εξάμηνο Τμήμα Διδάσκοντες Ώρες
Μαθηματικά 3 1 A+B Α. Αρβανιτάκης 3
Στατιστική 2 4 Δεν θα διδαχθεί το 2016-17