Επικοινωνία

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Τομέας Μαθηματικών
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Τομέας Μαθηματικών – Κτίριο Ε
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
15780 Ζωγράφου
Χάρτης Ε.Μ.Π. 
Διευθυντής Τομέα Μαθηματικών : Αναπ. Καθ. Γκιντίδης Δρόσος (τηλ : 210-7724177 , Γραφείο 3.28 , 3ος Όροφος, Κτίριο Ε)

 

Γραμματεία (Ισόγειο κτιρίου Ε) : Tηλ. 2107721744 – 2107721748  – 2107723291 ( 8:30 π.μ. – 15:00 μ.μ.)
Fax : 210-7721775

E-mail γραμματείας : tomeas@math.ntua.gr