Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Τομέας Μαθηματικών
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Τομέας Μαθηματικών – Κτίριο Ε
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
15780 Ζωγράφου
Χάρτης Ε.Μ.Π. 
Διευθυντής Τομέα Μαθηματικών : Καθ. Λουλάκης Μιχαήλ  (τηλ : 210-772 1689 , Γραφείο 2.03 , 2ος Όροφος, Κτίριο Ε)

Γραμματεία (Ισόγειο κτιρίου Ε) : Tηλ. 2107721744 – 2107721748  – 2107723291 ( 8:30 π.μ. – 15:00 μ.μ.)
Fax : 210-7721775

E-mail γραμματείας : tomeas@math.ntua.gr

Μέτρα COVID – 19 : Σας ενημερώνουμε ότι η υποδοχή του κοινού με φυσική παρουσία γίνεται μόνο μετά από συνεννόηση και κλείσιμο ραντεβού, και μόνο όταν υπάρχει ανάγκη.