1. Υποτροφίες Χρίστου Παπακυριακόπουλου 

    Η Σύγκλητος του Ε.Μ.Π., έχοντας υπόψη την αγάπη του Χρίστου Παπακυριακόπουλου για την έρευνα στα Μαθηματικά, αποφάσισε από το 1994, σημαντικό μέρος των εσόδων του Κληροδοτήματος Χ. Παπακυριακόπουλου να διατίθεται για τη χρηματοδότηση τεσσάρων υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες του Τομέα Μαθηματικών (έπειτα από προκήρυξη και έλεγχο των υποψηφιοτήτων).   Δεκάδες Διδάκτορες του Τομέα Μαθηματικών έχουν εκπονήσει τη διδακτορική τους διατριβή λαμβάνοντας τη συγκεκριμένη υποτροφία, πολλοί από τους οποίους εργάζονται σήμερα ως Καθηγητές σε διάφορα ΑΕΙ της χώρας.

     

  2. Υποτροφίες ΕΛΚΕ