Ομιλητής : Κώστας Παπαφιτσώρος (Weierstrass Institute, Berlin)

Μέρος, ώρα : Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 & ώρα 14:05, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Τομέα Μαθηματικών, κτ. Ε΄, 2ος όροφος.

ΤίτλοςΑνακατασκευή ψηφιακής εικόνας με μεθόδους ολικής κύμανσης.

Περίληψη : “Στην ομιλία αυτή αρχικά θα δώσουμε μία εισαγωγή στην ανακατασκευή ψηφιακών εικόνων με ελαχιστικές μεθόδους χρησιμοποιώντας συναρτησιοειδή κανονικοποίησης τύπου ολικής κύμανσης (Total Variation) πρώτης και δεύτερης τάξης. Θα εξετάσουμε τη δομή των λύσεων τέτοιων ελαχιστικών προβλημάτων από θεωρητική σκοπιά και θα συζητήσουμε τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα αλλά και τους περιορισμούς που προκύπτουν στην ποιότητα των ανακατασκευασμένων εικόνων. Θα αναλύσουμε το ρόλο των παραμέτρων κανονικοποίησης (regularisation parameters) και θα εισάγουμε ένα ελαχιστικό πρόβλημα δύο επιπέδων (bilevel minimisation) που υπολογίζει αυτόματα τέτοιες παραμέτρους.  Οι υπολογιζόμενες παράμετροι κανονικοποίησης είναι χωρικά εξαρτημένες, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα  την καλύτερη ανακατασκευή των λεπτομέρειων της εικόνας. Σαν εφαρμογή, θα παρουσιάσουμε αριθμητικά αποτελέσματα στην αποθορυβοποίηση και στην ανακατασκευή εικόνων μαγνητικής τομογραφίας.

Ομιλητής : Γεωργία Καραλή (Παν. Κρήτης)

Μέρος, ώρα : 09/11/2021 – Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω Zoom. Μπορείτε να συνδεθείτε ακολουθώντας τον σύνδεσμο : https://us06web.zoom.us/j/85349831604?pwd=Ulg2TWpHZURyR09WejIxbEVUVFRwUT09

Τίτλος : Στοχαστική διεπιφανειακή κίνηση και ιδιότητες εξισώσεων αντίδρασης – διάχυσης σε προβλήματα αλλαγής φάσης

Περίληψη : “Εξετάζουμε πρόσφατα αποτελέσματα σχετικά με την κίνηση της στοχαστικής διεπιφανειακής κίνησης για συγκεκριμένες στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις αντίδρασης-διάχυσης από προβλήματα αλλαγής φάσης, καθώς και τα αντίστοιχα διεπιφανειακά τους όρια για χωρική διάσταση ένα, δύο ή τρία. Στη μονοδιάστατη περίπτωση, η στοχαστική δυναμική των διεπιφανειών δίνεται ουσιαστικά από μια πεπερασμένων διαστάσεων ντετερμινιστική “αργή” πολλαπλότητα. Εάν ο θόρυβος είναι αρκετά μικρός, η στοχαστική δυναμική δίνεται από τη διαδικασία Wiener που προβάλλεται κατάλληλα στην “αργή” πολλαπλότητα. Στη γενική κίνηση της στοχαστικής διεπιφανειακής κίνησης, όπου η “αργή” πολλαπλότητα είναι απειροδιάστατη, η δυναμική στο όριο δίνεται από ένα πρόβλημα στοχαστικού ελευθέρου συνόρου. Επίσης, γίνεται μελέτη της ύπαρξης, της ομαλότητας και της πυκνότητας των στοχαστικών λύσεων.

 

Ομιλητής : Nίκος Γεωργίου (University of Sussex, http://www.sussex.ac.uk/profiles/329373)

Μέρος, ώρα : Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 & ώρα 13:05, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Τομέα Μαθηματικών, κτ. Ε΄, 2ος όροφος.

Τίτλος : Order of the variance for discrete Hammersley processes.

Περίληψη : “We discuss the order of the variance on a lattice analogue of the Hammersley process, for which the environment on each site has independent, Bernoulli distributed values.
The last passage time is the maximum number of Bernoulli points that can be collected on a piecewise linear path, where each segment has strictly positive but finite slope.
This model is an exactly solvable example of the KPZ class, but only in certain directions, as the shape function exhibits two flat edges. We study the order of the variance in directions that fall in the flat edge, in directions that approximate the edge of the flat edge, and in directions in the strictly concave section of the shape for the i.i.d. model and for the associated equilibrium model with boundaries. If time permitting, we will discuss the shape function and variance in some inhomogeneous models as well.
This is an exposition of several works with Janosch Ortmann, Elnur Emrah and Federico Ciech”

Ομιλητής: Μπουρνέτας Αποστόλης (ΕΚΠΑ).

Μέρος, ώρα : Παρασκευή 06 Μαρτίου 2020 & ώρα 13:05, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Τομέα Μαθηματικών, κτ. Ε΄, 2ος όροφος.

Τίτλος : Προσαρμοστική βελτιστοποίηση για στοχαστικά συστήματα υπό ελλιπή πληροφόρηση: Το πρόβλημα multi-armedbandit με περιορισμούς.

Περίληψη : “Το μοντέλο multi-armed bandit είναι ένα γενικό πλαίσιο βελτιστοποίησης στοχαστικών συστημάτων υπό ελλιπή πληροφόρηση. Αναφέρεται σε ένα σύνολο στατιστικών πληθυσμών από τους οποίους οι διαδοχικές παρατηρήσεις ακολουθούν πλήρως ή εν μέρει άγνωστες κατανομές. Σε κάθε βήμα ένας αποφασίζων επιλέγει ένα πληθυσμό από τον οποίον παίρνει μια παρατήρηση. Οι παρατηρήσεις θεωρούνται ως κέρδος ή αμοιβή για τον αποφασίζοντα, που επομένως θέλει να μεγιστοποιήσει τη συνολική αναμενόμενη αμοιβή του κάτω από κατάλληλα ορισμένα κριτήρια. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην εύρεση πολιτικών επιλογής πληθυσμών που συνδυάζουν αποτελεσματικά την εκμάθηση των άγνωστων κατανομών των αμοιβών και τη συγκέντρωση μεγάλων αμοιβών.

Το παραπάνω γενικό πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εύρεση προσαρμοστικά βέλτιστων λύσεων σε μεγάλη πλειάδα στοχαστικών συστημάτων υπό ελλιπή πληροφόρηση. Στην ομιλία θα γίνει μια εισαγωγή στα κριτήρια βελτιστοποίησης μέσω ελαχιστοποίησης της απώλειας λόγω ελλιπούς πληροφόρησης (regret) και θα συζητηθεί η περίπτωση όπου η λήψη παρατηρήσεων από κάθε πληθυσμό επιφέρει ένα διαφορετικό κόστος και υπάρχει ένας περιορισμός στο συνολικό κόστος δειγματοληψίας.”

Ομιλητής: Ιωάννης Εμμανουήλ (ΕΚΠΑ).

Μέρος, ώρα : Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 & ώρα 13:05, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Τομέα Μαθηματικών, κτ. Ε΄, 2ος όροφος.

Τίτλος : Ομάδες με ομολογική διάσταση 1.

Περίληψη : “Αφού πρώτα διατυπώσουμε το πρόβλημα του (συν-)ομολογικού χαρακτηρισμού των ελεύθερων ομάδων, θα περιγράψουμε προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την κατανόηση της δομής των πεπερασμένα παραγόμενων ομάδων με ομολογική διάσταση 1. Οι προσπάθειες αυτές εμπλέκουν τεχνικές από τη συνδυαστική θεωρία ομάδων και τη θεωρία των αλγεβρών τελεστών, καθώς επίσης και τεχνικές συνολοθεωρητικού χαρακτήρα.

Ομιλητής: Καθηγητής κος Γίδας Βασίλης ( Brown University, https://www.brown.edu/academics/applied-mathematics/basilis-gidas ).

Μέρος, ώρα : Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020, 13:05, Αίθουσα Σεμιναρίων, Τομέα Μαθηματικών, ΣΕΜΦΕ (Κτίριο Ε, 2ος Όροφος)

ΤίτλοςTowards a Syntactic/Probabilistic Framework for Vision/Speech Recognition and Biological Processes.

Περίληψη : “The goal of computer vision is to build “intelligent” machines that interpret scenes, in the sense of recognizing objects or other structures in a scene, and provide succinct descriptions of context, actions, and intentions. In computer speech the goal is similar – “interpret” or recognize speech. In the past few decades, important advances have been made in concrete applications such as industrial inspection, medical imagery, remote sensing, animation, robotics, and airline reservation. Such applications have motivated the development of powerful statistical/mathematical tools such as statistical learning theory and Monte Carlo optimization and simulation algorithms. But a coherent conceptual and mathematical framework for high-level vision and speech recognition tasks, is missing. The same is the case for complex biological processes such as protein folding or the collective behavior of genes, proteins and cells. In this talk we will present a probabilistic syntactic/grammatical framework, reminiscent to Chomsky’s grammatical systems in linguistics, for studying vision/speech recognition tasks as well as biological processes. The framework will be motivated by isolating some key sources of difficulty in vision/speech systems which exhibit regularities from local to global – regularities which can be modeled only by syntactic/grammatical rules. The framework will be used to define a finite automata representation of genes (analogous to the grammatical representation of languages) and a statistical algorithmic procedure for finding genes in the human genome.”

Ομιλητής: Καθηγητής κος Ψαρράκος Παναγιώτης ( (http://www.math.ntua.gr/~ppsarr ).

Μέρος, ώρα : Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020, 13:35, Αίθουσα Σεμιναρίων, Τομέα Μαθηματικών, ΣΕΜΦΕ (Κτίριο Ε, 2ος Όροφος)

Τίτλος : Travelling from matrices to matrix polynomials

Περίληψη : “The study of matrix polynomials of higher degree has attracted considerable attention in recent decades. The interest has been motivated by a wide range of applications of polynomial eigenvalue problems in areas such as differential equations, systems theory, control theory, mechanics and vibrations. In this presentation, we will see how results of the standard matrix theory, concerning Jordan structure, pseudospectra, eigenvalue condition numbers, spectral distance problems, numerical ranges and (entrywise) nonnegative matrices, have been extended to the setting of matrix polynomials in a natural way. In particular, basic matrix theory can be viewed as the study of a special case of matrix polynomials of first degree.”

Ομιλητής: Γκουνταρούλης Δήμος

Μέρος, ώρα : Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020, 13:35, Αίθουσα Σεμιναρίων, Τομέα Μαθηματικών, ΣΕΜΦΕ (Κτίριο Ε, 2ος Όροφος)

Τίτλος : Topological Aspects of the Human Genome

Περίληψη : The 3D organization of the genome plays an important role in controlling gene expression. Very recently a new method of Oligopaint labeling and optical imaging permitted to determine positions of subsequent 30kb-large portions of chromatin fibers with 50 nm accuracy (B. Bintu et al. Science 362, 2018). We analysed the topology of deposited chromatin tracings. To simulate the effect of a limited precision of the determination of the centroid position of sequential 30kb-long chromatin blocks, we introduced method-specific tracing errors to positions of every vertex and we produced 10 independent tracings. All individual polygonal curves determined by cartesian coordinates of individual tracings were closed using the stochastic closure method and were analysed using knot invariants.We analysed 4727 deposited tracings of the same 2Mb-large chromosome regions of chromosome 21 of Oligopaint-stained IMR90 cells. The tracings behaved similarly to random walks with a moderate size. Nearly 50% of tracings were knotted and the frequency of forming a given knot was inversely correlated with its complexity.It is far from certain that the corresponding, traced 2Mb long chromatin fibres were indeed knotted. The reason of this uncertainty lies in the 50nm large errors in the determination of spatial positions of centroids of sequential 30 kb- large chromatin portions. However, when we applied error-mimicking perturbations applied to unknotted polygonal chains, we observed that several of deposited tracings that were robustly unknotted. It still unclear whether chromatin can be knotted. However, in all these cases where tracing errors were unable to change the topology of analysed tracings, we could conclude that traced 2MB long chromatin fibers were unknotted.

Affiliations:

  • Center for Integrative Genomics , University of Lausanne, Switzerland
  • SIB,  Swiss Institute of Bioinformatics, Lausanne, Switzerland
  • Baylor College of Medicine, Houston Texas, USA
  • Rice University, Houston Texas, USA