Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών


Τα διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών οδηγούν στη λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, μετά από σπουδές ελάχιστης διάρκειας ενός πλήρους ημερολογιακού έτους. Για όσους θέλουν, υπάρχει η δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος σε μία από τις συνεργαζόμενες σχολές του Eθνικού Mετσόβιου Πολυτεχνείου.

Συντονιζόμενα από τον Τομέα Μαθηματικών :

Με τη συμμετοχή του Τομέα Μαθηματικών :