Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών


Τα διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών οδηγούν στη λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, μετά από σπουδές ελάχιστης διάρκειας ενός πλήρους ημερολογιακού έτους.

Κανονισμός Μεταπτυχιακός Σπουδών (Αρχείο pdf)

Συντονιζόμενα από τον Τομέα Μαθηματικών

Με τη συμμετοχή του Τομέα Μαθηματικών

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2020 – 2021 (Αρχείο pdf)