Διοικητικό Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό

skoursi floraki petridou-2

Σκούρση Ελευθερία

Ι.Δ.Α.Χ.

mail

Φλωράκη Έφη

Ι.Δ.Α.Χ.

mail

Πετρίδου Γραμματική

Ι.Δ.Α.Χ.

mail

210 – 772 1744

210 – 772 1748

210 – 772 3291