Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Δ.Π.Μ.Σ. «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ σε ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ και τη ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»