Προκήρυξη θέσης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Προκήρυξη μιας θέσης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην περιοχή των μαθηματικών, χρηματοδοτούμενης από το κληροδότημα Παπακυριακόπουλου.

Περισσότερα…