Γεωργούλης Εμμανουήλ

Καθηγητής

  • Τηλέφωνο:  +30-210-772-1778
  • Fax:  +30-210-772-1775
  • Γραφείο:  305

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Αριθμητική Ανάλυση

Σπουδές

  • 1999-2003: University of Oxford, D.Phil. in Numerical Analysis
  • 1998-1999: University of Cambridge, Part III of the Mathematical Tripos
  • 1994-1998: University of Athens, Ptychion (B.Sc.) in Mathematics

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Computational Methods for Partial Differential Equations
  • Approximation Theory