Βόντα Φίλια

 Καθηγήτρια

 
  • Τηλέφωνο:  +30-210-772-1699
  • Fax:  +30-210-772-1775
  • Γραφείο:  215

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Πιθανότητες Στατιστική

Σπουδές

  • Ph.D. degree in Mathematical Statistics, M.A. degree in Mathematical Statistics University of Maryland, USA (1986 – 92)
  • B.Sc. degree in Mathematics, University of Patras, Greece (1980 – 84)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Survival Analysis
  • Semiparametric Statistics