Σμυρλής Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

  • Τηλέφωνο:  +30-210-772-1711
  • Fax:  +30-210-772-1715
  • Γραφείο:  220

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Εφαρμοσμένη Ανάλυση

Σπουδές

  • 1992: Degree in Mathematics, Department of Mathematics, University of Patras
  • 1995: Msc in Pure Mathematics, Department of Mathematics, University of Athens
  • 2002: Ph.D. Thesis in Mathematics, Department of Mathematics, National Technical University of Athens, Greece. [Thesis title: Nonlinear Elliptic Partial Differential Equations and Hemivariational Inequalities.]

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Nonlinear analysis, nonlinear ordinary and partial differential equations(qualitative theory).
  • Variational and hemivariational inequalities(qualitative theory), optimization.