Λαμπροπούλου Σοφία

Καθηγήτρια

 
 • Τηλέφωνο:  +30-210-772-1346
 • Fax:  +30-210-772-1775
 • Γραφείο:  313

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Τοπολογία Χαμηλών Διαστάσεων και Εφαρμογές

Σπουδές

 • B.Sc. in Mathematics, University of Athens, Greece, 1988
 • Μaster of Science (M.Sc.) in Mathematics, University of Warwick, U.K., September 1989 Title of dissertation: Surgery on 3-manifolds and pure braids
 • Philosophical Doctorate (Ph.D.) in Mathematics, University of Warwick, U.K., July 1993 Title of thesis: A study of braids in 3-manifolds. Thesis advisor: C.P. Rourke
 • Post-doctorate, Department of Pure Mathematics and Mathematical Statistics, University of Cambridge, U.K., 1993 – 1995
 • Qualification for Maître de Conférence, French Ministry of Education, Sept. 2002

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Knot theory, low-dimensional topology, braid theory, knots and braids in 3-manifolds, quotient algebras of braid groups, algebraic construction of Jones-type invariants.
 • Applications of knots and braids to physics, chemistry, molecular biology.