Γιαννόπουλος Απόστολος

Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Μαθηματική Ανάλυση

Σπουδές

  • 1993: University of Crete, PhD in Mathematics
  • 1988: University of Crete, MSc in Mathematics
  • 1986: National and Kapodistrian University of Athens, BSc in Mathematics

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Convex Geometric Analysis
  • Functional Analysis
  • Probabilistic Methods in Analysis