Παπαπαντολέων Αντώνης

Αναπληρωτής Καθηγητής

  • Τηλέφωνο:  +30-210-772-1701
  • Fax:  +30-210-772-1775
  • Γραφείο:  207

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Πιθανότητες, Στοχαστική Ανάλυση, Οικονομικά & Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά.

Σπουδές

  • 2002-2007 PhD in Mathematics, University of Freiburg
  • 2000-2001 MSc in Financial Mathenatics, University of Warwick
  • 1995-2000 BSc in Mathematics, University of Patras

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Stochastic Analysis: Lévy and affine processes, SDEs and BSDEs
  • Mathematical Finance: interest rate theory, risk measurement and management, model-free methods, numerical methods.