Αρβανιτάκης Αλέξανδρος

Επίκουρος Καθηγητής

 • Τηλέφωνο:  +30-210-772-1754
 • Fax:  +30-210-772-1775
 • Γραφείο:  312

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Μαθηματική Ανάλυση και Εφαρμογές

Σπουδές

 • Διδακτορικό, Μαθηματικό ΕΚΠΑ, 2001
 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Λογικής και θεωρίας Αλγόριθμων (ΜΠΛΑ), 2001
 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Θεωρητικών Μαθηματικών, Μαθηματικού ΕΚΠΑ, 1997
 • Πτυχίο Μαθηματικών ΑΠΘ, 1989

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Λογική και Θεωρία αναδρομής
 • Τοπολογία
 • Συνδυαστική, Συναρτησιακή Ανάλυση