Γρηγοριάδης Βασίλειος

Επίκουρος Καθηγητής

 
  • Τηλέφωνο:  +30-210-772-1763
  • Fax:  +30-210-772-1775
  • Γραφείο:  3.09

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Μαθηματική Ανάλυση

Σπουδές

  • 2015: Υφηγεσία (Habilitation), Μαθηματικό Τμήμα TU Darmstadt
  • 2005–2009: Διδακτορικό, Μαθηματικό Τμήμα ΕΚΠΑ
  • 2003-2006: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Μαθηματικό Τμήμα ΕΚΠΑ
  • 1999-2003: Πτυχίο Μαθηματικών, Μαθηματικό Τμήμα ΕΚΠΑ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Περιγραφική Θεωρία Συνόλων
  • Eφαρμογές στην Ανάλυση