Καραφύλλης Ιάσων

Αναπληρωτής Καθηγητής

  • Τηλέφωνο:  +30-210-772-4478
  • Fax:  +30-210-772-1775
  • Γραφείο:  319

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Μαθηματική Θεωρία Ελέγχου

Σπουδές

  • 1998-2003: Ph.D. in Mathematics, Dept. of Mathematics, National Technical University of Athens. Advisor: John Tsinias. Ph.D. Thesis: “Time-Varying Feedback and Nonuniform Stability”, Athens, Greece, 2003
  • 1995-1997: M.Sc. in Mathematics, Dept. of Mathematics, University of Minnesota
  • 1994-1995: M.Sc. in Process Integration, Dept. of Process Integration, University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST)
  • 1989-1994: Dept. of Chemical Engineering, National Technical University of Athens)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Μαθηματική Θεωρία Ελέγχου