Σαμπάνης Σωτήριος


Καθηγητής

  • Email:  s.sabanis(at)math.ntua.gr
  • Ιστότοπος:   
  • Τηλέφωνο:  +30-210-772-1704
  • Fax:  +30-210-772-1775
  • Γραφείο:  2.14

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Στοχαστική Ανάλυση και Στατιστική.

Σπουδές

  • Πτυχίο Μαθηματικών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1994)
  • Διδακτορικό στις Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις με Εφαρμογές στα Χρηματοοικονομικά (University of Strathclyde, 2001).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις και οι εφαρμογές τους σε Μηχανική Μάθηση, Υπολογιστική Στατιστική και Χρηματοοικονομικά.