Φουσκάκης Δημήτριος

Καθηγητής

  • Τηλέφωνο:  +30-210-772-1702
  • Fax:  +30-210-772-1775
  • Γραφείο:  205

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Εφαρμοσμένη Στατιστική

Σπουδές

  • Ph.D in Statistics, University of Bath, UK, 2001
  • Master in Computational Statistics, University of Bath, UK, 1996
  • B.Sc. in Mathematics , University of Athens, Greece, 1995

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Applications of Statistical Methods to Medical Sciences, Epidemiology, Stochastic Optimization Methods, Health Policy, Bayesian Statistics, Markov chain Monte Carlo Methods, Computing.