Γάσπαρης Ιωάννης

Καθηγητής

  • Τηλέφωνο:  +30-210-772-1768
  • Fax:  +30-210-772-1775
  • Γραφείο:  324

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Συναρτησιακή Ανάλυση

Σπουδές

  • 9/1991-12/1995 Ph.D., The University of Texas at Austin. Thesis Advisor: H. P. Rosenthal.
  • 1986-1990 B.A. in Mathematics, University of Athens, Greece

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Functional Analysis
  • Operator Theory