Στεφανέας Πέτρος

Αναπληρωτής Καθηγητής

  • Τηλέφωνο:  +30-210-772-1869
  • Fax:  +30-210-772-1775
  • Γραφείο:  330

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Λογική και τυπικές μέθοδοι στην πληροφορική

Σπουδές

  • Πτυχίο Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Ερευνητής Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, Μαθηματικό Ινστιτούτο και Εργαστήριο Πληροφορικής (Oxford University, Mathematical Institute and Computing Laboratory-Programming Research Group)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στις Εφαρμογές της Λογικής στην Πληροφορική (2002), Ε.Μ.Π., Τομέας Μαθηματικών, ΣΕΜΦΕ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Εφαρμογές της Λογικής στον Προγραμματισμό, Τυπικές Μέθοδοι
  • Λογική και Φιλοσοφία της Πληροφορικής