Καλπακίδης Βασίλειος

Καθηγητής

  • Email:  kalpakides(at)math.ntua.gr
  • Ιστότοπος:   
  • Τηλέφωνο:  +30-210-772-1753
  • Fax:  +30-210-772-1775
  • Γραφείο:  3.07

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Θεωρητική Μηχανική του Συνεχούς

Σπουδές

  • Πτυχίο Μαθηματικών (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1981)

  • Διδακτορικό στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά – Μηχανική (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1987)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Προβλήματα Αρχικών και Συνοριακών Τιμών στην Ελαστικότητα και στην Ανελαστικότητα, Μεταβολικές Αρχές, Συμμετρίες ΜΔΕ και Νόμοι Διατήρησης στη Μηχανική, Υπολογιστικές και Προσεγγιστικές μέθοδοι.