Γιαννακάκης Νικόλαος

Καθηγητής

  • Τηλέφωνο:  +30-210-772-1698
  • Fax:  +30-210-772-1698
  • Γραφείο:  2.16

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Εφαρμοσμένη Ανάλυση

Σπουδές

  • 2000 National Technical University of Athens, PhD in Mathematics
  • 1996 King’s Collegege, University of London, MSc in Mathematics
  • 1995 University of Athens, BSc in Mathematics

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Functional Analysis
  • Operator Theory, PDE’s