Χρυσαφινός Κωνσταντίνος

Καθηγητής

  • Τηλέφωνο:  +30-210-772-4212
  • Fax:  +30-210-772-1775
  • Γραφείο:  217

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Αριθμητική Ανάλυση

Σπουδές

  • (07/1997): B.Sc in Mathematics, University of Athens, Greece
  • (05/1999): M.Sc in Applied Mathematics, Iowa State University, Ames, IA, USA
  • (05/2002): Ph.D in Applied Mathematics, Iowa State University, Ames, IA, USA

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Numerical Analysis
  • Partial Differential Equations
  • Optimal Control