Βασιλακοπούλου Χριστίνα

Επίκουρη Καθηγήτρια

  • Email:  cvasilak(at)math.ntua.gr
  • Ιστότοπος:  http://www.math.ntua.gr/~cvasilak/
  • Τηλέφωνο:  +30-210-772-1755
  • Fax:  +30-210-772-1775
  • Γραφείο:  304

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Θεωρία Κατηγοριών και Άλγεβρα

Σπουδές

  • 2014 Διδακτορικό, Faculty of Mathematics, University of Cambridge
  • 2010 Μεταπτυχιακό, Faculty of Mathematics, University of Cambridge
  • 2009 Πτυχίο, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Μονοειδείς κατηγορίες, θεωρία εμπλουτισμού, δυϊκές αλγεβρικές δομές και δράσεις, Hopf άλγεβρες, διπλές και 2-κατηγορίες, εφαρμογές στη μοντελοποίηση συστημάτων.

Ώρες γραφείου

Πέμπτη : 11:30 – 14:00
Παρασκευή 10:00 – 11:30