Παπαγεωργίου Νικόλαος

Καθηγητής

  • Τηλέφωνο:  +30-210-772-1736
  • Fax:  +30-210-772-1775
  • Γραφείο:  201

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Εφηρμοσμένη Ανάλυση

Σπουδές

  • Ph.D Applied Mathematics, Harvard University 1980-1983.
  • B.S. Mathematics, Massachusetts Institute of Technology (MIT) 1976-1980.
  • B.S. Electrical Engineering, Massachusetts Institute of Technology (MIT) 1976-1980.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Nonlinear functional analysis,boundary value problems, partial differential equations, evolution equations, applied measure theory, optimization, optimal control, approximation theory, mathematical economics, game theory.