Γκιντίδης Δρόσος

Αναπληρωτής Καθηγητής

 • Email:  dgindi(at)math.ntua.gr
 • Ιστότοπος:   http://users.math.ntua.gr/gintides
 • Τηλέφωνο:  +30-210-772-4177
 • Fax:  +30-210-772-1775
 • Γραφείο:  3.28

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Διαφορικές Εξισώσεις και Εφαρμογές

Σπουδές

 • Πτυχίο: Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1987
 • Διδακτορικό στην περιοχή των Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων 1992
 • Τίτλος διατριβής: “Το πρόβλημα της αντίστροφης σκέδασης ελαστικών κυμάτων για τον καθορισμό του σχήματος αστεροειδών σκεδαστών”, Γενικό Τμήμα, Ε.Μ.Π., 1992

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Υπολογιστικές μέθοδοι επίλυσης του ευθέος και αντιστρόφου προβλήματος σκέδασης ακουστικών, ηλεκτρομαγνητικών και ελαστικών κυματικών πεδίων
 • Πολλαπλή σκέδαση, σκέδαση Rayleigh
 • Θεωρητική μελέτη ολοκληρωτικών εξισώσεων στην επίλυση προβλημάτων σκέδασης και μεθόδους αριθμητικής τους επίλυσης
 • Προβλήματα σκέδασης από άπειρες επιφάνειες και κυματοδηγούς