Κοκκίνης Βασίλειος

Αναπληρωτής  Καθηγητής

  • Τηλέφωνο:  +30-210-772-1700
  • Fax:  +30-210-772-1775
  • Γραφείο:  208

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Αριθμητική Ανάλυση στο Μή Κυρτό Βέλτιστο Έλεγχο

Σπουδές

  • Διδακτορικό: Θεωρία και Προσέγγιση Προβλημάτων Βέλτιστου Ελέγχου Μη γραμμικών Ελλειπτικών Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων, Ε.Μ.Π.
  • Master: Πληροφορική και Επιχειριασιακή Έρευνα, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα
  • Πτυχίο: Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Βέλτιστος Έλεγχος
  • Βελτιστοποίηση
  • Αριθμητική Ανάλυση