Κοντοκώστας Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής

  • Τηλέφωνο:  +30-210-772-1772
  • Fax:  +30-210-772-1775
  • Γραφείο:  302

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Γεωμετρικές Απεικονιστικές Μέθοδοι

Σπουδές

  • 1999       Ph.D. in Mathematics.University of Notre Dame, Department of Mathematics, Indiana, U.S.A.
  • 1995       Master of Science in Mathematics. University of NotreDame, Department of Mathematics, Indiana, U.S.A.
  • 1992       Πτυχίο στα Μαθηματικά. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Μαθηματικό Τμήμα.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Γεωμετρική Τοπολογία μικρών διαστάσεων, θεωρία κόμβων.
  • Προβολική, Ευκλείδεια και Διαφορική Γεωμετρία.
  • Γεωμετρικές απεικονιστικές μέθοδοι.