Ομιλία του κ. Αντώνη Παπαντολέωντα (NTUA)

Ομιλία του κ. Αντώνη Παπαντολέωντα (NTUA), στο Σεμινάριο του Τομέα Μαθηματικών της ΣΕΜΦΕ, την Παρασκευή 08 Δεκεμβρίου στις 13:35, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του τομέα Μαθηματικών (2ος όροφος, κτίριο Ε).

Τίτλος : “Optimal transport, improved Fréchet-Hoeffding bounds and applications”

Περίληψη : 

We consider a multivariate random variable with known marginals and unknown dependence structure. In this talk, we will present several methods for sharpening the classical Fréchet-Hoeffding bounds on copulas by using additional, partial information on the dependence structure. Then we will discuss applications of these results for deriving bounds on option prices and portfolio Value-at-Risk in this setting of model / dependence uncertainty. Time permitting, we will also discuss the detection of arbitrage in multi-asset markets and model-free hedging of multi-asset derivatives.