Ομιλία του κ. Αντώνη Χαραλαμπόπουλου (NTUA)

Ομιλία του κ. Αντώνη Χαραλαμπόπουλου (NTUA), στο Σεμινάριο του Τομέα Μαθηματικών της ΣΕΜΦΕ, την Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου στις 13:35, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του τομέα Μαθηματικών (2ος όροφος, κτίριο Ε).

Τίτλος : “Μια στοχαστική μέθοδος για την επίλυση ευθέων και αντιστρόφων εξωτερικών συνοριακών προβλημάτων ελλειπτικού τύπου”

Περίληψη : 

A new method, in the interface of stochastic differential equations with boundary value problems, is developed, aiming at representing solutions of exterior boundary value problems in terms of stochastic processes. The main effort concerns exterior harmonic problems but furthermore special attention has been paid on the investigation of time-reduced scattering processes (involving the Helmholtz operator) in the realm of low frequencies. The method, in principle, faces the construction of the solution of the direct versions of the aforementioned boundary value problems but the special features of the method assure definitely the usefulness of the approach to the solution of the corresponding inverse problems as clearly formulated and investigated.