Ανακοίνωση σχετικά με το Σεμινάριο της 13.01

Μετά τη χτεσινή απόφαση της ΓΣ ΣΕΜΦΕ για διήμερη αναστολή της λειτουργίας της Σχολής, το Σεμινάριο του Τομέα Μαθηματικών της 13.01 ματαιώνεται.