Εργαστήριο Στατιστικής. Hμερίδα με τίτλο “Η Εποχή των Μεγάλων Δεδομένων”.

το Εργαστήριο Στατιστικής του Τομέα μας, διοργανώνει την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022, στις 15:00 – 16:45, στο ΑΜΦ. 103 του κτιρίου ΣΕΜΦΕ, ημερίδα με τίτλο “Η Εποχή των Μεγάλων Δεδομένων“.

Η ημερίδα διοργανώνεται  ύστερα από απόφαση της Σχολής να διοργανωθούν ημερίδες οι οποίες να απευθύνονται στους φοιτητές μας από κάθε Τομέα σε θέματα αιχμής, δίνοντας έμφαση σε εφαρμογές και πιθανή διασύνδεση με την αγορά εργασίας.