Σεμινάριο Τομέα. Ομιλητής: Dylan Possamai (ETH Zürich) – Τετάρτη 06.04.2022 & ώρα 13:35

Ομιλητής : Dylan Possamai (ETH Zürich), https://sites.google.com/site/possamaidylan/

Μέρος, ώρα : Τετάρτη 06 Απριλίου 2022 & ώρα 13:35, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Τομέα Μαθηματικών, κτ. Ε΄, 2ος όροφος.

Τίτλος : Non-asymptotic convergence rates for mean-field games: weak formulation and McKean–Vlasov BSDEs.

Περίληψη : “This work is mainly concerned with the so-called limit theory for mean-field games. Adopting the weak formulation paradigm put forward by Carmona and Lacker, we consider a fully non-Markovian setting allowing for drift control, and interactions through the joint distribution of players’ states and controls. We provide first a new characterisation of mean-field equilibria as arising from solutions to a novel kind of McKean–Vlasov back- ward stochastic differential equations, for which we provide a well-posedness theory. We incidentally obtain there unusual existence and uniqueness results for mean-field equilibria, which do not require short-time horizon, separability assumptions on the coefficients, nor Lasry and Lions’s monotonicity conditions, but rather smallness conditions on the terminal reward. We then take advantage of this characterisation to provide non-asymptotic rates of convergence for the value functions and the Nash-equilibria of the N-player version to their mean-field counterparts, for general open-loop equilibria. This relies on new back- ward propagation of chaos results, which are of independent interest. This is a joint work with Ludovic Tangpi.”