Ομιλία του κου. Γεώργιου Κατσίμπα (York University) // Παρασκευή 30 Αυγούστου

Ομιλία του κου. Γεώργιου Κατσίμπα (York University, https://sites.google.com/view/georgioskatsimpas/home), στο Σεμινάριο του Τομέα Μαθηματικών της ΣΕΜΦΕ, την Παρασκευή 30 Αυγούστου στις 13:05, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του τομέα Μαθηματικών (2ος όροφος, κτίριο Ε – Χάρτης ) Τίτλος : “Κλασικές και Σύγχρονες Πτυχές της Ελεύθερης Θεωρίας Πιθανοτήτων”

Περίληψη : “Η Ελεύθερη Θεωρία Πιθανοτήτων περιλαμβάνει τη μελέτη μη-μεταθετικών τυχαίων μεταβλητών και φέρνει κοντά διαφορετικούς μαθηματικούς κλάδους, όπως η θεωρία αλγεβρών τελεστών, η θεωρία τυχαίων πινάκων κι η συνδυαστική. Αρχικά, θα συζητηθεί η σύνδεση των πιθανοθεωρητικών μεθόδων και του μη-μεταθετικού περιβάλλοντος και, εστιάζοντας στην κεντρική έννοια της ελεύθερης ανεξαρτησίας,  θα δοθεί μία επισκόπηση των εφαρμογών της θεωρίας στον χώρο των αλγεβρών τελεστών. Το δεύτερο μέρος της ομιλίας θα αφιερωθεί στην παρουσίαση σύγχρονων ερευνητικών πτυχών της Ελεύθερης Θεωρίας Πιθανοτήτων, με έμφαση στη μελέτη των R-διαγώνιων τελεστών.