Θερινό Σχολείο Μαθηματικών: “Numerical analysis for deterministic and stochastic differential equations”.

Ο Τομέας Μαθηματικών της ΣΕΜΦΕ οργανώνει δράσεις και πρωτοβουλίες ενίσχυσης της μαθηματικής παιδείας. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει το δεύτερο Θερινό Σχολείο Μαθηματικών την περίοδο 10 με 13 Ιουλίου του 2018 με τίτλο: “Numerical analysis for deterministic and stochastic differential equations” στο οποίο θα διδάξουν διαπρεπείς μαθηματικοί καθώς και νέοι επιστήμονες. Ο σύνδεσμος του θερινού σχολείου είναι http://sites.math.ntua.gr/summer-school-2018/. Οι δαπάνες της διοργάνωσης θα καλυφθούν από το «Κληροδότημα Χρήστου Παπακυριακόπουλου».

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο: http://sites.math.ntua.gr/summer-school-2018/