Ομιλία του κ. Λουκά Γραφάκου (Missouri, USA)

Ομιλία του κ. Λουκά Γραφάκου (Missouri, USA), στο Σεμινάριο του Τομέα Μαθηματικών της ΣΕΜΦΕ, την Παρασκευή 19  Ιανουαρίου  στις 13:35, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του τομέα Μαθηματικών (2ος όροφος, κτίριο Ε).

Τίτλος : “ΑΘΡΟΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ FOURIER: ΠΑΛΑΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΙΔΕΕΣ”

Περίληψη : “Θὰ γίνει παρουσίαση σημαντικῶν ἀποτελεσμάτων σχετικὰ μὲ τὴν σύγκλιση σειρῶν Fourier. Θὰ συζητηθοῦν καινούριες μέθοδοι χωροσυχνότητας καὶ πρόσφατα ἀποτελέσματα ποὺ ἀναφοροῦν συγκλίσεις γραμμικῶν καὶ διγραμμικῶν σειρῶν Fourier.”