Ομιλία του κ. Νικόλαου Τζιράκη (Illinois, USA)

Ομιλία του κ. Νικόλαου Τζιράκη (Illinois, USA), στο Σεμινάριο του Τομέα Μαθηματικών της ΣΕΜΦΕ, την Παρασκευή 12  Ιανουαρίου  στις 13:35, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του τομέα Μαθηματικών (2ος όροφος, κτίριο Ε).

Τίτλος : “Dispersive partial differential equations on the half-line”

Περίληψη : “In this talk I will briefly describe how one can adapt the Fourier analytic techniques that were developed in the last 20 years or so to establish the well-posedness theory of dispersive PDE, to a certain class of initial and boundary value problems. The work is joint with B. Erdogan.”