Προκήρυξη υποτροφίας για Υ.Δ. από το κληροδότημα Χ. Παπακυριακόπουλου

Προκήρυξη υποτροφίας για Υ.Δ. από το κληροδότημα Χ. Παπακυριακόπουλου.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στη Γραμματεία της Σχολής 23/12/2016.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2016