Μανουσάκης Γεράσιμος

  • Email:  gmanous(at)math.ntua.gr
  • Ιστότοπος:
  • Τηλέφωνο:  +30-210-772-1716
  • Fax:  +30-210-772-1775
  • Γραφείο:  2.06

Σπουδές

  • Δίπλωμα Αγρονόμου  και Τοπογράφου Μηχανικού Ε.Μ.Π.  (1996)

  • Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π.  (2005)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Γεωμετρικές εφαρμογές σχετικές επί του πεδίου βαρύτητος της γης